29.11.2018 г.

Конференция в Русе по алтернативни методи за работа с младежи

Национална конференция ще обсъжда на 30 ноември в Русе нови и допълващи традиционното правосъдие и щадящи начини за работа с младежи – правонарушители. Младежи от АЕГ „Гео Милев“ в града ще представят идеи и препоръки към полицаи, прокурори, съдии и учители как да се отнасят към връстниците им, нарушили закона. Младежите - участници в Консултативния съвет към проекта „Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)“, по който се организира конференцията, изискват от полицаите адекватно поведение и уважение, от съдиите – да проявяват пълна справедливост и да не се поддават на корупция, а от учителите - провиненията извън училище да не повлияват училищния процес на ученика. Тези и други препоръки, съобразени с опита и на техни съученици и приятели, са обобщени в специален документ, който ще бъде представен за обсъждане. На конференцията ще бъдат анализирани предизвикателствата и възможностите, които отклоняването от съдебното производство и алтернативните на наказанието мерки дават на младежите в конфликт със закона в нашата страна, както и резултатите от двегодишна работа на екип български специалисти: обучения за професионалисти, които работят с деца и младежи, нарушители на закона; информационни материали и изработването на безплатен онлайн модул с насоки, който е с безплатен достъп.

В конференцията ще участват магистрати, инспектори от Детска педагогическа стоя, социални работници, местни комисии за борба с противообществените прояви.

Конференцията е заключителното събитие по двегодишния проект „Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)“, изпълняван едновременно в България, Унгария, Хърватия и Румъния с финансовата подкрепа на ЕС.

В България по проекта работи неправителственото Сдружение „Програма за развитие на съдебната система”. Организацията вече е подготвила нов проект, насочен към подобряване достъпа до правна помощ на децата в конфликт със закона, който ще бъде изпълняван в партньорство с Белгия, Литва и Албания.

През 2017 година в България 1 152 непълнолетни са изправени пред наказателен съд, което е дълго, скъпо и травмиращо не само тях, но и близките им. В Европа и света вече има разработени и успешно прилагани алтернативни подходи за отклоняване от наказателно производство: медиация, групова конференция, обществено полезен труд и включване в образователни и обществени дейности, чието прилагане обаче в България не е широко разпространено.

Повече за проекта тук

За медиите
Конференцията ще се състои на 30 ноември, петък, в хотел „Космополитън“- гр. Разград.
Регистрацията е в 9,30, а началото – в 10 часа. В края на конференцията в 12,30 часа ще имате възможност за ексклузивни интервюта.


За контакти:
Ива Тончева
ПР & комуникации
iva.tontcheva@taofes.eu
0893 49 30 63