Окръжен съд – Смолян

28 април 2012 г. Смолян. Смолянският окръжен съд ще бъде обявен за съд-модел, заяви в предаването „Метроном” на Радио „Фокус” – Смолян зам.-председателят на институцията Игнат Колчев. През миналия месец, окончателно е отчетен четвъртия период на дейността на пилотните съдилища в България. По думите на Колчев, този процес се разраства и намира много сериозна защита и подкрепа в лицето на Висшия съдебен съвет, който наскоро в свое решение обяви, че възприема План 2 като национален стандарт за развитие на съдилищата. Комитетът за оценка е съставен от съдии от цяла България, събира се и оценява работата на другите съдилища. Колчев, посочи, че резултатите вече са готови, а предвид че това е четвърти отчетен период, са натрупани значителни успехи на почти всички съдилища. Някои от тях достигат вече до 80 % изпълнение на План 2. Сред тях са Административен съд – Русе, Административен съд – Разград, Административен съд – Ямбол, Окръжен съд – Варна. „Горд съм да отбележа, че непосредствено след тези съдилища, на пето място се нарежда Смолянският окръжен съд със 79 % изпълнение. Искам само да поясня, че тези съдилища, които в четвъртия отчетен период са покрили над 75 % изпълнение по тези 24 цели, предстои на редовната среща на председателите на съдилищата през юни в Трявна да бъдат обявени за съдилища-модели в България”. Колчев припомни, че Смолянският окръжен съд за втори път и във втора програма е обявяван за съд-модел. Съдът-модел осъществява своята дейност на много висок стандарт, извършва срочно, достъпно, разумно и прогнозируемо правораздаване по такъв начин, че клиентите на съдебната система да останат доволни от нашата работа. „Тези резултати не ни удовлетворяват съвсем и полагаме усилия да работим и в целите, в които все още нямаме реализация на плана”, заключи зам.председателят на Окръжен съд – Смолян.

Нели ГЕРГЬОВСКА