Окръжен съд – Габрово

07 февруари 2013 г.

Обучение за съдебни заседатели, участващи в съставите на Габровския окръжен съд, разглеждащи наказателни дела, ще се проведе утре в Съдебната палата в Габрово. Целта на обучението е да осигури базови познания за заседателите по наказателно право и процес. Пред аудиторията ще бъдат разяснени основни юридически понятия и ще се разгледат отделни етапи от съдебното производство, съобщават от пресцентъра на съда. Идеята е да се формира базова ориентация на заседателите за характера на тяхната функция и да се гарантира по-пълноценното им участие в съдебните състави. Лектори на обучението ще бъдат Благовеста Костова, съдия от наказателното отделение при Окръжен съд – Габрово и Боряна Михова, съдебен секретар в Габровския окръжен съд. Двете са част от работната група, разработила наръчник за обучение на съдебни заседатели, издаден в рамките на проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда", осъществяван от сдружение „Програма за развитие на съдебната система", с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България".

Съгласно българското законодателство съдебни заседатели участват в съставите на съда при разглеждане на определени наказателни дела на първа инстанция. Броят им може да бъде двама (при тричленен състав) или трима (при петчленен състав), в зависимост от тежестта на престъплението, предмет на разглеждане в конкретното производство.

Заседателите при окръжния съд се предлагат от местния общински съвет и се назначават от общото събрание на съдиите в Апелативния съд с мандат от пет години.

Източник