Административен съд – Хасково

13 декември 2012 г.

СОФИЯ

Хасковският административен съд (ХАС) бе обявен за съд-модел. Това стана на проведената в столицата заключителна среща на председателите на съдилищата-модели и съдилищата-партньори в проекта “Усъвършенстване на работните процеси в съда”, иницииран от Сдружение “Програма за развитие на съдебната система” и финансиран от Фондация “Америка за България”. На специална церемония по време на срещата бяха обявени за съд-модел нови 9 съдилища, покрили критерия по изпълнението на втория план за подобряване работата на съда. Наградата за ХАС бе приета с благодарности от неговия председател Теодора Точкова.

Проектът “Усъвършенстване на работните процеси в съда” – План 2 има за свои ключови цели осигуряването на бърз и лесен достъп до правосъдие. Също така – създаване на система за управление и контрол на делата. Сред приоритетите са утвърждаване на равнопоставеността на страните по делата, безпристрастността и независимостта на съдилищата, както и повишаване на доверието в работата на съдебната система. Заложените за изпълнение на План 2 стандарти са приети от Висшия съдебен съвет като препоръчителни за всички съдилища в страната.

Сред резултатите от изпълнението на проекта от страна ХАС е създаването на информационния център на съда. С него се получава бърз и лесен достъп до съдебна информация, включително и от незрящи, слабо зрящи или неграмотни лица. Това става помощта на софтуер, преобразуващ писмения текст в говор, като в центъра се предлагат безплатно и различни информационни материали. Също така в рамките на инициативата бе обновена интернет страницата на съда, на която ежедневно се публикуват постановените актове и протоколи, информация за делата с обществен интерес, разглеждани от ХАС. На страницата има полезна обща информация за структурата и състава на съда и функциите на различните съдебни служби. Създадена е и възможност за получаване на справки по делата чрез страницата на ХАС само с въвеждането на номер на дело. Официални гости на заключителната среща бяха министърът на правосъдието Диана Ковачева, председателят на ВКС проф. д-р Лазар Груев и Соня Найденова – представляваща ВСС. Тук бе и изпълняващият длъжността посланик на САЩ Брайън Далтън.

Източник