Административен съд – Шумен

04 декември 2012 г.

Шуменският административен съд е обявен за „съд-модел" по втория План за подобряването на работата на съда, информират от пресцентъра на институцията. В края на миналата седмица в София се е провела петата поред среща на председателите на съдилища-модели и съдилища-партньори по проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда", изпълняван от Сдружение „Програма за развитие на съдебната система" и финансиран от Фондация „Америка за България".

Вторият план за подобряването на работата на съда е в основата на проекта и се състои от 24 стандарта за качество, по които съдилищата работят, за да подобрят дейността си. През април Висшият съдебен съвет прие като препоръчителни за всички съдилища в страната стандартите на този План . Със своята дейност в рамките на проекта по програмата, Шуменският административен съд успешно покри критериите за „съд-модел", а именно: достигане на 75% ниво на изпълнение на стандартите за качество по План 2 и базово изпълнение на всички 12 приоритетни стандарта, определени с решение на Комитета по оценка от март 2011 г., за което е обявен за „съд - модел".

Като изключително постижение в работата на Административен съд Шумен са отчетени постигнатите през 2011г. резултати от касационния контрол - 92% от обжалваните пред Върховен административен съд актове, постановени от Административен съд - Шумен, са оставени в сила като правилни, обосновани и законосъобразни.

Източник