Окръжен съд – Смолян

27 ноември 2012 г.

В Окръжен съд – Смолян днес гостуват представители от Програмата за развитие на съдебната система, във връзка с отразяването на добрите практики в работата на съда, инициирани от Смолянския окръжен съд. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Над 40 са добрите практики, въведени през последните години в български съдилища, които са намерили място в Сборника с добри примери и практики от българските съдилища, издаден наскоро от сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС). Практиките са идентифицирани в рамките на тригодишния проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда” (2010 – 2012), изпълняван с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“. Сборникът обобщава постиженията на 33-те съдилища, които участват в проекта и изпълняват втория План за подобряване работата на съда (План 2), сред които е и Окръжен съд – Смолян.

Пред представителите на ПРСС, председателят на съда представи проекта „Адвокати оценяват съдии“, реализиран в съдебния окръг, при който чрез провеждане на анкетно проучване адвокатите оценяваха конкретни съдии по различни показатели като: съдийски темперамент, безпристрастност, умение за общуване, прилагане на закона, почтеност и други. Беше представена и работата по Програма „Спогодби“ към Окръжен съд – Смолян. В създадения Център за спогодби и медиация обучени съдии предоставят изцяло безвъзмездна възможност на страните по съдебните дела да разрешат доброволно спора си. В досегашната си работа, при 75% от делата, препратени в Центъра за спогодби, страните са успели да намерят най-доброто решение и да спестят много време и средства. Представи се и Автоматизираната система за управление на дела в Окръжен съд - Смолян, където всяка папка по дело намира своето пълно отражение в електронно досие. Засне се рекламен филм с използване на електронното досие на делото в съдебно заседание.

Източник