Районен съд - Благоевград

1 юни 2012 г.

Районен съд – Благоевград бе обявен за съд-модел, съобщиха от фондация „Америка за България". 9 съдилища от страната бяха отличени за покриване на 24 стандарта за качество по втория план за подобряването на работата на съда. БРС, ръководен от Екатерина Николова, получи признание за прилагането на авангардни технологии в процеса на правораздаване, като безплатния отдалечен достъп до дела за адвокати. Това стана на среща на председателите на съдилища-модели и партньори, състояла се в комплекс „Калина палас“ в град Трявна. Проявата е част от проекта „Усъвършенстване на работните процеси в съда", изпълняван от сдружение „Програма за развитие на съдебната система" (ПРСС) и финансиран от фондация „Америка за България". Проектът акцентира върху няколко ключови области: достъп до правосъдие, система за управление и контрол на делата, равнопоставеност и безпристрастност, независимост, повишаване на доверието в работата на съда. Екипът на сдружението насърчава съдилищата да разработват и прилагат свои управленски инструменти. ПРСС подпомага работата на съдилищата в няколко насоки: съдейства за идентифициране и разпространение на добри практики в цялата съдебна система, дава външна и независима оценка на постиженията им, предоставя механизми за подобряване на взаимодействието между тях, както и между съдилищата и Висшия съдебен съвет.

План 2 е в основата на проекта и се състои от 24 стандарта за качество. През април ВСС прие като препоръчителни за всички съдилища в страната стандартите на плана. На срещата в Трявна участва министърът на правосъдието Диана Ковачева, която изтъкна важността на партньорството между съдебната система и неправителствения сектор. Реформата по думите й не може да бъде привнесена отвън, а изисква усилия вътре в съдебната система. Водещата тема на срещата на председателите беше електронното правосъдие, в което България изостава по думите на председателя на УС на ПРСС Велислава Делчева. В тази връзка се състоя дискусия с активното участие на председателя на РС – Благоевград Екатерина Николова, която представи предимствата на въведения единен електронен портал за адвокати.

На форума присъстваха административният ръководител на Окръжен съд – Благоевград Катя Бельова и зам.-шефът на РС – Благоевград Владимир Пензов. По идея на благоевградските магистрати ще стартира пилотен проект за електронен достъп по делата по веригата районен съд - окръжен съд и ВКС. С реализацията на електронната версия максимално ще се облекчи работата на адвокати, граждани и трети лица, което е още една голяма крачка в полза на прозрачността в развитието на правосъдната система. Прекият електронен достъп до делата е допълнение към въведения вече единен електронен портал. Модулът за електронен обмен на съобщения и електронно призоваване е изключително ценен, тъй като дава възможност за автоматично препращане на съдебни книжа до страните в процеса при тяхното създаване в системата за управление на делата, а в перспектива и за изпращане на електронни призовки. Ползването на продукта е изключително улеснено и опростено и може да намери широко приложение при електронен обмен на съобщения и документи с редица държавни институции и структури, включително и в контекста на идеята за електронно правителство за повече прозрачност чрез електронен обмен на информация. Всички председатели на новите съдилища модели, в това число и председателят на РС – Благоевград, бяха поканени от министър Диана Ковачева да се включат в постоянната работна група на правосъдното министерство във връзка със съдебната реформа и прилагането на електронното правосъдие.

Източник