26.11.2018 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ има удоволствието да ви покани да вземете участие в обучение „Отговорност на администрацията за незаконосъобразно издадени наказателни постановления“, което ще се проведе на 14 декември 2018 г.

Обучението е подходящо за практикуващи юристи – адвокати, юрисконсулти, за представляващи еднолични търговци и юридически лица, както и за всички, за които материята представлява интерес. Участниците ще се запознаят с предвидените в законодателството механизми за защита от незаконосъобразно упражнена санкционна дейност на администрацията и за търсене на отговорност от администрацията в тези случаи. Ще бъдат представени способите за ангажиране на отговорността на администрацията, в случаите на незаконосъобразно издадени незаконосъобразни актове – предвидените в закона механизми, компетентният съд, подлежащите на доказване факти и обстоятелства, приложимите доказателствени средства и способи. Можете да се запознаете с целта на обучението и нашите лектори тук.

За да се включите в обучението, се изисква: a) Попълване на електронна регистрационна форма, която можете да намерите тук
b) заплащане на регистрационна такса в размер на 90 лв., която се заплаща на сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ към Райфайзен банк на следната банкова сметка: IBAN: BG68RZBB91551061089317

Срок за записване и плащане на такса до 07 декември 2018 г.

Регистрационната такса включва: папка с презентации и казуси, минерална вода, кафе-пауза и обяд. При невъзможност да се попълнят местата, обучението не се провежда и платените такси се възстановяват.

Обучението ще се проведе в центъра за обучения „Project Lab“ на адрес:
Гр. София, бул. Мария Луиза 58, етаж 2, зала „Роял“


За повече информация и въпроси можете да ни потърсите на тел. 0889 228 423 или velislava.delcheva@prss-bg.org