away
away

Новини

Ученици от 11 и 12 клас на английската гимназия в Русе получиха сертификати

3.12.2018 г.

7 ученика от 11 и 12 клас на АЕГ "Гео Милев" - гр. Русе получиха сертификати за участието си в Младежкия борд по проект AWAY. В продължение на десет срещи, младежите се запознаваха с правата, които имат, обсъждаха как да се подхожда към техни връстници, които са в конфликт със закона и отправяха препоръки към съдии, полицаи и учители. Това се случи по време на заключителната конференция, проведена на 30 ноември 2018 г. в гр. Русе.

виж още

Младежи ще представят препоръки към полицаи, съдии и учители как да се отнасят към връстниците им, нарушили закона

29.11.2018 г.

Конференция в Русе по алтернативни методи за работа с младежи

Национална конференция ще обсъжда на 30 ноември в Русе нови и допълващи традиционното правосъдие и щадящи начини за работа с младежи – правонарушители. Младежи от АЕГ „Гео Милев“ в града ще представят идеи и препоръки към полицаи, прокурори, съдии и учители как да се отнасят към връстниците им, нарушили закона. Младежите - участници в Консултативния съвет към проекта „Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)“, по който се организира конференцията, изискват от полицаите адекватно поведение и уважение, от съдиите – да проявяват пълна справедливост и да не се поддават на корупция, а от учителите - провиненията извън училище да не повлияват училищния процес на ученика. Тези и други препоръки, съобразени с опита и на техни съученици и приятели, са обобщени в специален документ, който ще бъде представен за обсъждане. виж още

Обучение „Отговорност на администрацията за незаконосъобразно издадени наказателни постановления“

26.11.2018 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ има удоволствието да ви покани да вземете участие в обучение „Отговорност на администрацията за незаконосъобразно издадени наказателни постановления“, което ще се проведе на 14 декември 2018 г.

Обучението е подходящо за практикуващи юристи – адвокати, юрисконсулти, за представляващи еднолични търговци и юридически лица, както и за всички, за които материята представлява интерес. Участниците ще се запознаят с предвидените в законодателството механизми за защита от незаконосъобразно упражнена санкционна дейност на администрацията и за търсене на отговорност от администрацията в тези случаи. виж още

Цел

Програма за развитие на съдебната система е независима неправителствена организация, която работи за утвърждаване върховенството на закона в България.
Мисията ни е посредством въвеждането на нови практики да подпомогнем работата на съдебната власт като ефективна и прозрачна институция, която правораздава качествено и предвидимо.
Целта ни е да подпомогнем съдебната система, за да получи тя заслужено признание за своята работа на европейско ниво и да отговори на високите очаквания на българските граждани.

Събития