15.10.2018 г.

Уебинар предлага възможност за обучение за професионалисти, работещи с деца в конфликт със закона

Към български професионалисти, които работят с деца в конфликт със закона, е насочен едночасов уебинар на 19 октомври 2018. Основната му тема е отклоняването от наказателното производство като един от най-често използваните подходи към младежите в конфликт със закона. Обучението ще представи концепцията за отклоняване от наказателното производство и ползите на този подход за младежи в конфликт със закона, както и с възможностите за прилагането му в България. Уебинарът ще даде и представа за правната рамка на България, която позволява прилагането на отклоняване от наказателно производство за младежи. Заниманието има също така практическа насоченост, като ще бъдат представени примери за резултати от използването на подхода, като даващ втори шанс на младежите, прекрачили закона.

Записване от този линк.

Обучението е насочено към съдии, прокурори, полицаи, пробационни служители, инспектори Детска педагогическа стая, представители на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, психолози, служители на отделите "Закрила на детето".

Лектори са юристката Диляна Гитева и експертката по права на децата Йоана Терзиева, като и двете с опит в работата с деца с отклоняващо се поведение, отпадащи от училище и осъдени на пробация непълнолетни.

Уебинарът се организира от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет и Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ в рамките на проекта AWAY (Алтернативни начини за работа с младежта), съфинансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ на ЕС. Проектът се изпълнява в пет страни: България, Хърватия, Румъния, Белгия и Унгария.