Народно събрание:
http://www.parliament.bg/

Министерство на правосъдието:
http://www.justice.government.bg/new/

The European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ):
http://www.encj.net/

The National Center continues judicial reform organization in the United States:
http://stage.ncsc.org/

Административен съд – Варна:
http://www.admcourt-varna.com/

Административен съд – Велико Търново:
http://www.asvt.eu/

Административен съд – София област:
http://www.asso-bg.net/

Административен съд – Хасково:
http://www.admsudhaskovo.org/

Административен съд – Шумен:
http://www.admcourt-sh.org/

Административен съд – Ямбол:
http://yambolas.court-bg.org/

Апелативен съд – Пловдив:
http://www.apelsad-pd.bg/

Апелативен съд – София:
http://sofiaac.court-bg.org/

Висш адвокатски съвет:
http://www.vas.bg/

Висш съдебен съвет:
http://www.vss.justice.bg/index2.htm

Военен съд – Варна:
http://vsvarna.court-bg.org/

Върховен административен съд:
http://www.sac.government.bg/

Върховен касационен съд:
http://www.vks.bg/

Дейности на европейския съюз – Правосъдие, свобода и сигурност:
http://europa.eu/

Достъп до правото на Европейския съюз:
http://publications.europa.eu/eur_lex/index_bg.htm/

Европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия):
http://www.venice.coe.int/

Европейски портал за електронно правосъдие:
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=bg

Европейски съд за правата на човека:
http://www.echr.coe.int/echr/

Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_bg.htm?co...

Инспекторат към Висшия съдебен съвет:
http://www.inspectoratvss.bg/

Информационен портал за неправителствени организации в България:
http://www.ngobg.info/

Комитет на министрите на съвета на Европа:
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?lang=bg

Конституционен съд:
http://www.constcourt.bg/

Консултативен форум на районните съдилища:
http://cfrc.info/

Медиация – информационен сайт на Министерство на правосъдието:
http://www.bgmediation.eu/

Национален институт на правосъдието:
http://www.nij.bg/

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления:
http://www.compensation.bg/

Национално бюро за правна помощ:
http://www.nbpp.government.bg/

Окръжен съд – Благоевград:
http://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/

Окръжен съд – Варна:
http://www.varna.court-bg.org/

Окръжен съд – Велико Търново:
http://vt.court-bg.org/

Окръжен съд – Враца:
http://vratza.court-bg.org/

Окръжен съд – Габрово:
http://www.os-gabrovo.org/

Окръжен съд – Добрич:
http://dobrich.court-bg.org/

Окръжен съд – Кърджали:
http://kardjali.judiciary-bg.org/

Окръжен съд – Кюстендил:
http://kustendil.court-bg.org/

Окръжен съд – Ловеч:
http://lovech.court-bg.org/

Окръжен съд – Монтана:
http://montana.court-bg.org/

Окръжен съд – Пловдив:
http://www.os-plovdiv.com/

Окръжен съд – Сливен:
http://new.sliven.net/web/court/

Окръжен съд – Смолян:
http://smolyandc.judiciary-bg.org/

Окръжен съд – Шумен:

Омбудсман на Република България:
http://www.ombudsman.bg/

Официален сайт на Американската асоциация на юристите:
http://www.abanet.org/

Портал за съдебната реформа в Република България:
http://www.legalreformwatch.info/

Портал на европейския съюз:
http://europa.eu/

Прокуратура на Република България:
http://www.prb.bg/

Районен съд – Бургас:
http://bourgasrs.court-bg.org/

Районен съд – Варна:
http://www.vrs.bg/

Районен съд – Враца:
http://vratsa-rs.court-bg.org/

Районен съд – Габрово:
http://www.court-gbr.com/

Районен съд – Горна Оряховица:
http://gors.court-bg.org/

Районен съд – Гоце Делчев:
http://www.gocedelchev.court-bg.org/

Районен съд – Добрич:
http://dobrichrs.court-bg.org/

Районен съд – Пловдив:
http://www.rs-plovdiv.com/

Районен съд – Радомир:
http://www.radomir.court-bg.org/

Районен съд – Сандански:
http://rs-sandanski.com/

Районен съд – Севлиево:
http://sevlievo.court-bg.org/

Районен съд – Сливен:
http://slivenrs.court-bg.org/

Районен съд – Смолян:
http://www.smolyanrc.court-bg.org/

Районен съд – Хасково:
http://www.haskovo.court-bg.org/

Районен съд – Чепеларе:
http://chepelare.court-bg.org/

Районен съд – Шумен:
http://shumen.court-bg.org/

Районен съд – Ямбол:
http://www.yambol.court-bg.org/

Софийски градски съд:
http://www.scc.bg/scc/

Софийски окръжен съд:
http://sofiadc.court-bg.org/

Софийски районен съд:
http://www.srs.justice.bg/10/page.html

Съд на европейските общности:
http://curia.europa.eu/

Съюз на съдиите в България:
http://www.judgesbg.org/

Юридическа енциклопедия:
http://www.juen.bg/