6.02.2014 г.

Над 400 са делата с участието на деца в областта, стана ясно на кръгла маса по темата
Янка АПОСТОЛОВА

Специализирана стая за разпит на деца, жертви или свидетели на престъпления, или нарушили закона, ще има в Монтана. Тя се изгражда по проект на УНИЦЕФ и на Програмата за развитие на съдебната система. Изграждането на синята стая ще улесни достъпа на децата и техните семейства до правосъдие и до юридически съвети. В рамките на следващите 10 месеца тук ще бъдат положени много добри основи в сферата на детското правосъдие. В началото най-вероятно ще бъде започнато само с наказателни дела, а на по-следващ етап и граждански осиновявания, родителски права, домашно насилие. Имаме подкрепата и на областта, и на общината, обяви Велислава Делчева (вляво на снимката), ръководител на проекта. Проблемът е актуален за областта. Всички деца от Северозапада в момента се водят във Видин за разпити, защото в града преди година беше открита единствената за сега специализирана стая в Северозапада.

Статистиката сочи, че за година в съдилищата в Монтанско са гледани много дела с участието на деца. Само в районния съд в Монтана те са 182, в ломския са 216, а в берковския - 106. В Окръжния съд те са най-малко само 43. Хлапета са били част и от наказателни дела - 25 в Монтана, 16 в Лом и 21 в Берковица, съобщи заместник-областният управител Милен Гечовски (вдясно на снимката). Като притеснителни определи той данните на социалните дирекции. За година в региона са регистрирани 36 случая на насилие над деца, като по петнайсет все още се работи. По деветнайсет е свикан координационен механизъм. Десет са малчуганите, жертви на физическо, а осем на сексуално насилие. Шестнайсет са подрастващите, преминали през Кризисния център, а от тях пет са били жертви на трафик, гласи тревожната статистика.

В Монтана по този проект ще бъдат осъществени няколко дейности. Първата е свързана със създаването на стаята за щадящо изслушване на деца - такива вече съществуват в дванайсет града в страната. Предвидена е също работа с магистратите, с полицията, със социалните работници. Те ще бъдат обучени да използват тази стая. Ще бъдат обучени допълнителни екипи, които да правят изслушванията на децата. В Монтана ще бъдат избрани двама адвокати чрез конкурс с ясно формулирани критерии, поясни Делчева.

“Особено внимание ще отделим на работата с адвокатите, защото досега по отношение на детското правосъдие те бяха оставени по-встрани. Истината е, че децата, които са в конфликт със закона и техните семейства имат нужда от правна помощ, от консултации и от съвети. В проекта те са включени като безплатни, но е предвидено възнаграждение за адвокатите.

Сред целите на проекта е и подобряване координацията между различните институции - съд, прокуратура, полиция, община, социални дейности. За съдиите и прокурорите означава промяна в начина на работа”, изтъкна тя.

В партньорство с УНИЦЕФ работим в три области в страната - Монтана, Сливен и Шумен. Основната цел е подобряване достъпа до правосъдие на деца-жертви, свидетели и извършители на престъпление, които са в конфликт със закона. Проектът е на стойност 169 793 лева.

През 2013 година бе приета концепция за детско правосъдие, което вече е държавна политика. Готова е също пътната карта за изпълнението й. Имаме подкрепата на областната и на общинската администрация в Монтана, сигурна съм, че ще успеем, обобщи Велислава Делчева.

Източник