5.02.2014 г.

Синя стая за деца, станали жертва на насилие ще бъде открита в Монтана. Всички нуждаещи се деца на територията на региона ще могат да ползват това специализирано помещение. Основно тя ще се ползва за разпит на деца – жертви, свидетели или нарушили закона.Темата за децата и правосъдието беше разисквана от магистрати, социални работници, полицейски експерти в Монтана на кръгла маса по проект „Подобряване достъпа до правосъдие за деца, жертви и свидетели на престъпление, деца в конфликт със закона и техните семейства”. Проектът се реализира от УНИЦЕФ – България и Програмата за развитие на съдебната система. В момента единствената синя стая в Северозапада е във Видин. Община Монтана вече е предоставила партерно помещение на бл. „Аврора” за оборудването на синя стая. 36 случая на насилие над деца са регистрирани в отделите за закрила на детето в региона през миналата година. Сигналите са получени от здравни заведения, от самите деца, от полицията и от националния детски телефон. Сред тях са и 10 случая на физическо и 8 на сексуално насилие.
16 непълнолетни са били подсъдими миналата година в районен съд Лом, 18 са призовани като свидетели, 4 пък са били жертви на престъпление. В берковския съд с участието на деца за година е имало 14 дела, в Районен съд Монтана – 25.

Източник