4.02.2014 г.

Синя стая, където ще бъдат разпитвани деца, жертви или свидетели на престъпления, както и деца, нарушили закона, ще има в Монтана. Тя се изгражда по проект на УНИЦЕФ – България и на Програмата за развитие на съдебната система. Изграждането на специалната стая ще улесни достъпа на децата и техните семейства до юридически съвети и до правосъдие. Всички деца от Северозапада в момента се водят във Видин за разпити, тъй като там преди година беше открита единствената за сега специализирана стая. Проектът, по който работи Монтана е „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства”. Той се изпълнява от Програмата за развитие на съдебната система в Монтана, Сливен и Шумен и е на стойност 169 793 лева със срок от 10 месеца.
Днес в Монтана бе проведена кръгла маса по проблемите на детското правосъдие. Статистиката сочи, че за година в съдилищата в област Монтана е имало 56 дела с участието на деца. За година пък са регистрирани 36 случая на насилие над деца, като 15 са особено тежки.

Източник