Проектът EIRENE, получил името си от гръцката богиня на мира, цели да развие европейска култура на медиация чрез популяризирането на ефективна комуникация и осъществяването на образователни инициативи сред гражданите, академични дружества и бизнеса. Той е финансиран със средства на Европейската комисия и неговото изпълнение започва от месец декември 2012 година. Проект „EIRENE“ ще бъде изпълняван от Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ заедно с партньори от още 6 европейски страни: Испания, Великобритания, Гърция, Италия, Румъния и Словения. Специфичните цели на проекта са:
1. Да популяризира на медиацията и ползите от нея като ефикасен и ефективен инструмент за разрешаване на конфликти;
2. да се изгради култура на диалог и ефективно слушане;
3. да популяризира алтернативните методи за решаване и предотвратяване на конфликти;
4. да предостави знания в областта на управление на конфликтите.

Като един от партньорите ПРСС ще участва в разработването и изпълнението на маркетингов план за насърчаване на медиацията, както и в разработването и разпространение на образователни материали.

Информация за финансиращата организация:

Официална интернет страница на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/.