Интегрираната система за управление и контрол съдържа над 150 вътрешни правила и процедури, свързани с управленските процеси в съда и контролните действия относно вътрешната организация и администрация на работата, управлението на човешките и материални ресурси и бюджетирането. Те покриват всички раздели от втория План за подобряване на работата на съда (линк) и са мерки в изпълнение на 15 от 24 стандарта за качество, включени в него.

Приложен файлРазмер
Наръчник по ИСУК404.29 KB