Разписаната програма за обучение на съдебни заседатели има за цел да подпомага заседателите да се ориентират по-добре в характера на техните функции и да гарантира по-пълноценното им участие в съдебните състави. Провеждането на обучения по нея е лесно осъществимо от всеки непрофесионален обучител и с много бърза подготовка, изразяваща се в запознаване и адаптиране на програмата за нуждите на съответния съд. Работата на авторите на Наръчника стъпва върху анкетни проучвания, проведени в над 30 съдилища от цялата страна.

Приложен файлРазмер
Наръчник на обучителя6.35 MB
Модул 1597 KB
Модул 21.15 MB
Модул 3677 KB