12.11.2012 г. Велислава Делчева от Програмата за реформа в съдебната система е на мнение, че трите кандидатури за избор на нов главен прокурор показват, че състезателност ще има. Тази състезателност не е достатъчна за Брюксел. Тази състезателност няма да бъде достатъчна и за гражданите. Те са тези, които съдебната система трябва да убеди в начина, по който избира главния прокурор. Мисля, че е крайно време да се избере кандидат, който с качествата си да е убедил всички - и гражданите, и Брюксел, и ВСС. Тук е ролята на ВСС. Те трябва ясно да заявят на обществото защо са номинирали даден кандидат. За мен не е достатъчно да бъде казано, че той е професионалист с 10 години опит. Това не гарантира качествата на лидер, добър мениджър и не гарантира, че той би могъл да управлява прокуратурата. Ако ВСС трябва да променя правилата по избора - сега е времето, допълни Делчева. Чуйте интервюто в звуковия файл тук.