29.11.2012 г.

Сборник за добрите практики в българските съдилища обобщава 40 добри примера. Изданието, което ще бъде представено в петък, е част от проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда". По него работи Програмата за развитие на съдебната система, съвместено с Фондация „Америка за България". Сборникът обобщава постиженията на 33-те съдилища, които участват в проекта и изпълняват план за подобряване на работата на съда. Той се състои от 24 стандарта за качество.

Единен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела, който работи в районния и окръжния съд в Благоевград илюстрира действаща добра практика в съдебната система. Тези съдилища бяха едни от първите в страната, които въведоха автоматизирана система за електронно управление на делата. Единният портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела е в интернет на ecase.bg. Целта му е всеки адвокат, който е пълномощник на страна по съдебни дела, да може да прави справки по електронните досиета на делата си в реално време от различни места и чрез всички технически устройства на основата на интернет.

Програма за незрящи и слабовиждащи хора, която преобразува електронните текстове в аудиозвук, помага на жителите на Чепеларе и района да се запознаят с решенията на Районния съд там. Продуктът SpeechLab e разработен в България. Системата има специален компютър в стаята за четене на дела, на който гражданите могат да чуят решение, разпореждане, определение или присъда на съда, след като деловодителят ги е преобразувал в звуков файл. В Чепеларския районен съд се разглеждат много дела по вещни искове със спорове основно за къщи, земи, гори, земеделски имоти, по които страна са много възрастни хора, на които често се налага да идват до съда.

Информационните центрове, отворени изцяло към граждани, които имат досег със съда, инициативата "Адвокати оценяват съдии", план за управление на съдебните дела и времеви стандарти, картони за движението на гражданските дела, регистър на отводите на съди са сред добрите практики, които сборникът представя.

„Географията" на съдилищата с добри практики е широка – Благоевград, Велико Търново, Варна, Смолян, Севлиево, Разград, Враца, Ямбол, Хасково, Русе, Чепеларе, Горна Оряховица. Сборникът за добрите практики в българските съдилища събира най-разнородни примери. Някои от тях са резултат изцяло от инициативи на съдилищата. Сред тях е Наръчникът за съдебни заседатели на окръжния съд в Добрич.

Една част от практиките вече са били взаимствани и в други съдилища. Така например, порталът за достъп до електронните дела, създаден в Благоевград, е внедрен после и в Смолянския съдебен район. Административен съд - Хасково взаимства практиката на Окръжен съд - Смолян „Адвокати оценяват съдии".

Изданието ще е полезно най-вече за български съдилища, които искат да повишат качеството на работата си. Немалко практики обаче са приложими и в чужди съдилища. Особено тези, които не са обвързани с нормативни изисквания - софтуер за синтез на реч, "Адвокати оценяват съдии", дни на отворени врати и т.н., каза пред БТА редакторът на сборника Нина Делимаринова. Постиженията показват, че няма големи и малки съдилища, а съдилища с ентусиазъм и умения да направят нещо ново и такива, които са предприемчиви и далновидни да разпознават полезна практика и я прилагат в своята работа, отбеляза Делимаринова.

Предвижда се сборникът да бъде преведен на английски. Изданието, което обобщава добрите практики в българските съдилища, ще бъде представено на нарочен форум в петък в София. Предвидени са още дискусии, свързани с детско правосъдие, с проблемите при прилагането на Закона за правната помощ, както и с натовареността на магистратите в България.

Източник