30.11.2012 г.

Резултатът от оправдателните присъди трябва да се търси комплексно, изказа мнение в предаването "Преди всички" Игнат Колчев – зам.-председател на Окръжния съд в Смолян. Не е задължително той да е вина на съдебната система. Защо не се анализира фазата на досъдебното производство – свършил ли си е някой работата качествено и оправдателната присъда не е ли резултат от пропуск в досъдебното производство. Добре че магистратите са честни хора и не хвърлят такива бомби, добави той.

По думите му в интерес и на ВСС, и на съдилищата е да работят заедно. Колчев посочи най-важните въпроси в системата – натовареността, електронното правосъдие и как съдебната система изглежда в очите на гражданите.

Аз близо 10 години вече говоря за натовареността. Даже в Окръжния съд в Смолян направихме един математически модел за изчисляване на натовареността, който беше изпратен на колеги от цялата страна, действащи магистрати, професионалисти, които прегърнаха идеята и казаха, че е работеща. В последствие ВСС не я прегърна, защото не я разбра. Надявам се на новия ВСС. За първи път сега Комитетът на председателите на съдилищата и съдилищата, работещи по план 2, ще се срещнат и ще заявят намерението си за в бъдеще да работят заедно, защото съдилищата-модели, работещи по план 2 за подобряване на работните процеси в съда, за мен са пулсът на съдебната система, където се генерират иновативните решения.

Формулата, която предлагаме, е нещо елементарно, посочи Колчев и обясни: Всички дела, които са на производство, имат определена сложност, която би могла да бъде зададена предварително на базата на консенсусно решение на магистратите, като всяко едно дело има усложнения в развитието си. Когато се говори за натовареност на съдилищата, никой не казва, че ще се изнамери някакъв механизъм, който изведнъж да обърне колата и да излезе, че в големите съдилища натовареността едва ли не е по-малка от тази в малките. Натовареността на съдилищата е функционална величина от сбора от натовареностите на всеки магистрат. Не може съдът да е натоварен, а магистратите в него да не са. Натовареността на съда трябва да се изчисли именно чрез натовареността на магистратите. Когато се изчисли, тя няма да е нещо по-различно. Да, има съдилища, които са в пъти повече натоварени от други, но в крайна сметка това е решение на ВСС. Това изчисляване на натовареността ще даде възможност да се ориентират бройки от едни съдилища в други. Тази система не е панацея, тя няма да реши всички въпроси. След въпроса с натовареността, следва въпросът за кадрови решения за разкриване на нови и съкращаване на нови бройки.

Колчев подчерта, че в едно от районните съдилища в неговия съдебен район няма магистрати и съдиите от Окръжния съд вършат и тяхната работа.

Източник