02.07.2018 г.

Представители на местни комисии, инспектори от Детска педагогическа стая и управители на Центрове за обществена подкрепа се събраха на 28 юни 2018 г. в Пампорово на VI Национална научно-практическа конференция «Детско правосъдие и правата на децата». Организираният от община Асеновград и партньори форум събра над 80 специалисти от цялата страна, работещи с деца. Повод за дискусията е обсъжданият от няколко месеца законопроект за детско правосъдие, който беше представен от бившия зам. министър на правосъдието Вергиния Мичева. Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ получи специална покана за представяне на добри международни практики при отклоняването на деца от наказателно производство и използването на алтернативни на наказанието методи. Г-жа Велислава Делчева – председател на сдружението – представи дейностите и резултатите на проекта AWAY, съ-финансиран от Програма REC на Европейския съюз. Във фокусът на представянето бяха разказите и участието на членовете на Младежкия консултативен съвет, който работи повече от година в гр. Русе.

Особено място беше дадено на представянето на изработения по проекта доклад “Деца в конфликт със закона. Преглед на отклонението в системите за правосъдие на непълнолетни в Белгия, България, Хърватия, Унгария и Румъния“. Наред с общите изводи и препоръки, направени в доклада, г-жа Делчева представи отделните държави с избрани добри примери.