Адекватни ли са механизмите, предвидени в българското законодателство за превенция и противодействие на злоупотребите с евросредства, извършени от корпорациите?

8.12.2017 г.

Къде са слабостите, които препятстват прилагането на закона и работата на институциите – в правната рамка или в правоприлагането? Как се съотнася правната рамка на отговорността на корпорациите в България, спрямо тази в други държави ? И разбира се – какви мерки следва да бъдат предприети за подобряване на правната рамка или правоприлагането по тази категория дела? виж още

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС В БЪЛГАРИЯ: СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС"

ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (ОЛАФ) ЧРЕЗ ПРОГРАМА "ХЕРКУЛЕС III"

1.12.2017 г.

На 30 ноември 2017 г. в хотел „Best Western Hotel Expo“ се проведе заключителната конференция по проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС". виж още

Покана за закриващата конференция по проект "ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС В БЪЛГАРИЯ: СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС"

10.11.2017 г.

ОТНОСНО: покана за участие във финалната конференция по проект OLAF/2016/D1/085 "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с другите държави от ЕС", финансиран от Европейската комисия (ОЛАФ) чрез програма "Херкулес III" виж още

Покана за провеждане на Общо събрание на сдружение „Програма за развитие на съдебната система”

27.06.2017 г.

Уважаеми колеги,

Управителният съвет (УС) на ПРСС на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание (ОС), което ще се състои на 8 юли 2017 г. от 11 ч. в офиса на ПРСС на следния адрес: София 1407, Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 76А, Бизнес център "Hill Tower", ет. 3 при следния дневен ред: виж още

ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

1.03.2017 г.

"Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС"


През януари 2017 г. ПРСС започна изпълнението на проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС", финансиран от Европейската комисия (ОЛАФ) чрез програма "Херкулес III".

виж още

Проект "Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)"

26.01.2017 г.

На 16 януари 2017 г. ПРСС стартира изпълнението на проект "Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)", съфинансиран от Програма „Правосъдие“ на Европейския Съюз под номер JUST / 2015 / RCHJ / AG / PROF / 9589. Проектът получи финансиране в размер на 341 455,49 евро и крайната дата за неговото изпълнение е 31 декември 2018 г.

Проектът AWAY има за цел да повиши осведомеността относно отклоняването от наказателна отговорност на непълнолетните, като метод за възстановително правосъдие, така че децата, които са в конфликт със закона, да се възползват от подобрения достъп до отклоняване чрез мултидисциплинарни, базирани на най-добрите и насочени към децата, практики. виж още

ПРОЕКТ "ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ЗЛОУПОТРЕБАИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС В БЪЛГАРИЯ: СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС"

20.12.2016 г.

На 9 декември 2016 г. ПРСС започна изпълнението на проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС". Проектът е одобрен за финансиране от Европейския съюз (ЕС) в размер на 31 809,60 евро. Крайният срок за неговото изпълнение е 31 Дек, 2017. ПРСС инициира този проект като реакция на доклада на ОЛАФ за 2015 г., в който България се нарежда сред страните-членки с най-високо финансовото изражение на открити нередности в използването на средствата от ЕС. виж още

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

12.10.2016 г.

В рамките на сътрудничеството си с Посолството на Франция в България, Програма за развитие на съдебната система организира обучителни семинари по наказателно правосъдие за непълнолетни лица за магистратите в съдебните области на Варна, Плевен и Ямбол. Участие в тях ще вземат и и магистрати от гр. Враца, Разград, Добрич, Хасково и Смолян. виж още

Покана за общо събрание на ПРСС

18.06.2016 г.

Управителният съвет (УС) на ПРСС на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание (ОС), което ще се състои на 25 юни 2016 г. от 11 ч. в офиса на ПРСС на следния адрес: София 1407, Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 76А, Бизнес център "Hill Tower", ет. 3 при следния дневен ред: виж още

Гражданско наблюдение върху ефективността на Прокуратурата да разследва корупционни престъпления

29.09.2015 г.

На 29.09.2015 г., от 10:00 ч. до 12.00 ч. в хотел "Централ Парк" адрес: гр. София, бул. "Витоша" 106, се проведе заключителна конференция по проект "Гражданско наблюдение върху ефективността на Прокуратурата да разследва корупционни престъпления". виж още