ПРСС започна разработването на Унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ

30.05.2018 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ започна изпълнение на услуга „Разработване на унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ /съдебна фаза/ и разработване на ясни критерии и подходи при допускане на правна помощ /съдебна фаза/ за лица по чл. 22 от ЗПП , в това число и за лица от уязвими групи и разработване на механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица.“ по проект BG05SFOP001-3.001-0020 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”. виж още

Ученици от Русе разговарят с техни връсници от САЩ за правата на младите хора и различията в техният живот

20.03.2018 г.

На 17 март 2018 г. ученици от Английската гимназия в гр. Русе разговаряха с американски младежи от училището в Нобел и Грийноут от гр. Масачузец, САЩ, относно правата на младите хора и различията в техният живот. След „разчупване на леда“, участниците преминаха на теми, засягащи различията в правилата и структурата в училище, вкусът на младежите към музика и забавления, политически възгледи и доколко те са обект на разговор сред младите хора, нарушаването на правилата и последствията от това. В хода на дискусията стана ясно, че за разлика от българските ученици, на американските им връстници дори не им хрумва да опитат да пушат в близост до училището си. Тревогата, че ще бъдат изгонени от съответното училище е свързана с осъзнато чувство за провал, който пряко засяга бъдещето им. Наркотиците и злоупотребата с тях от деца се окават общ проблем, вълнуващ младите хора и в двете държави. На въпросът „Какво се случва в САЩ ако препишеш на изпит?“, американските деца отговориха простичко: „Просто не преписваш“. виж още

Адекватни ли са механизмите, предвидени в българското законодателство за превенция и противодействие на злоупотребите с евросредства, извършени от корпорациите?

8.12.2017 г.

Къде са слабостите, които препятстват прилагането на закона и работата на институциите – в правната рамка или в правоприлагането? Как се съотнася правната рамка на отговорността на корпорациите в България, спрямо тази в други държави ? И разбира се – какви мерки следва да бъдат предприети за подобряване на правната рамка или правоприлагането по тази категория дела? виж още

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС В БЪЛГАРИЯ: СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС"

ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (ОЛАФ) ЧРЕЗ ПРОГРАМА "ХЕРКУЛЕС III"

1.12.2017 г.

На 30 ноември 2017 г. в хотел „Best Western Hotel Expo“ се проведе заключителната конференция по проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС". виж още

Покана за закриващата конференция по проект "ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС В БЪЛГАРИЯ: СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС"

10.11.2017 г.

ОТНОСНО: покана за участие във финалната конференция по проект OLAF/2016/D1/085 "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с другите държави от ЕС", финансиран от Европейската комисия (ОЛАФ) чрез програма "Херкулес III" виж още

Магистратир, адвокати, полицаи и социални работници считат са длъжници на децата в много отношения

20.03.2018 г.

„Считам, че по отношение на децата сме длъжници на всички нива: в семейството, училището, правораздавателната система и т.н. Агресията сред децата, такава каквото я виждаме ежедневно в училище, в квартала, на улицата, красноречиво говори, че има проблем, че мерките и механизмите, които прилагаме не са адекватни на съвремието и не пораждат нужния ефект.“ – твърди адвокат от Сливен (областен град в България), работила дълги години по дела с участието на деца. виж още

Младежите често са засегнати от грубо поведение от страна на представители на полицията

6.07.2018

Детският консултативен борд към проект AWAY е пространство, в което деца и младежи могат да се информират за правата на децата и правосъдието за деца, както и да разберат какво е отклоняване от наказателното производство, до каква степен и по какъв начин то се осъществява в държавите, които имат свои представители в проект AWAY. Бордът се събира в Русе (областен град в северната част на България) и наред с информирането на членовете си има и задачи да чуе гласът на децата и младите хора по темите за правата на децата и правосъдието за деца, както и да насърчи споделяне и рефлексия върху личният опит от срещи с правоприлагащи институции, които, оказва се, не са им чужди. виж още

Покана за провеждане на Общо събрание на сдружение „Програма за развитие на съдебната система”

27.06.2017 г.

Уважаеми колеги,

Управителният съвет (УС) на ПРСС на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание (ОС), което ще се състои на 8 юли 2017 г. от 11 ч. в офиса на ПРСС на следния адрес: София 1407, Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 76А, Бизнес център "Hill Tower", ет. 3 при следния дневен ред: виж още

ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

1.03.2017 г.

"Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС"


През януари 2017 г. ПРСС започна изпълнението на проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС", финансиран от Европейската комисия (ОЛАФ) чрез програма "Херкулес III".

виж още

Проект "Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)"

26.01.2017 г.

На 16 януари 2017 г. ПРСС стартира изпълнението на проект "Алтернативни методи за работа с младежи (AWAY)", съфинансиран от Програма „Правосъдие“ на Европейския Съюз под номер JUST / 2015 / RCHJ / AG / PROF / 9589. Проектът получи финансиране в размер на 341 455,49 евро и крайната дата за неговото изпълнение е 31 декември 2018 г.

Проектът AWAY има за цел да повиши осведомеността относно отклоняването от наказателна отговорност на непълнолетните, като метод за възстановително правосъдие, така че децата, които са в конфликт със закона, да се възползват от подобрения достъп до отклоняване чрез мултидисциплинарни, базирани на най-добрите и насочени към децата, практики. виж още