Покана за провеждане на Общо събрание на сдружение „Програма за развитие на съдебната система”

30.07.2018 г.

Уважаеми колеги,
Управителният съвет (УС) на ПРСС на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание (ОС), което ще се състои на 31 август 2018 г. от 17 ч. в офиса на ПРСС на следния адрес: София 1407, Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 76А, Бизнес център "Hill Tower", ет. 3 при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на ПРСС за 2017 г.
 2. Освобождаване от отговорност на УС и Председателя на УС;
 3. Обсъждане на настоящи и бъдещи проекти на ПРСС;
 4. Разни.
виж още

Участието на деца по проекта AWAY предизвика интерес на мастните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

02.07.2018 г.

Представители на местни комисии, инспектори от Детска педагогическа стая и управители на Центрове за обществена подкрепа се събраха на 28 юни 2018 г. в Пампорово на VI Национална научно-практическа конференция «Детско правосъдие и правата на децата». Организираният от община Асеновград и партньори форум събра над 80 специалисти от цялата страна, работещи с деца. Повод за дискусията е обсъжданият от няколко месеца законопроект за детско правосъдие, който беше представен от бившия зам. министър на правосъдието Вергиния Мичева. виж още

Малдежкият консултативен борд по проекта AWAY подготви свои послания до представители на институциите, ангажирани с прилагането на детското правосъдие в България

02.07.2018 г.

През последните два месеца, работата на младежите - членове на консултативния борд по проект AWAY, се фокусира върху подготовката на информационна кампания, целяща да популярзира сред техни връстници отклоняването като ефективен подход в приложението на детското правосъдие. виж още

ПРСС започна разработването на Унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ

30.05.2018 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ започна изпълнение на услуга „Разработване на унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ /съдебна фаза/ и разработване на ясни критерии и подходи при допускане на правна помощ /съдебна фаза/ за лица по чл. 22 от ЗПП , в това число и за лица от уязвими групи и разработване на механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица.“ по проект BG05SFOP001-3.001-0020 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”. виж още

Ученици от Русе разговарят с техни връсници от САЩ за правата на младите хора и различията в техният живот

20.03.2018 г.

На 17 март 2018 г. ученици от Английската гимназия в гр. Русе разговаряха с американски младежи от училището в Нобел и Грийноут от гр. Масачузец, САЩ, относно правата на младите хора и различията в техният живот. След „разчупване на леда“, участниците преминаха на теми, засягащи различията в правилата и структурата в училище, вкусът на младежите към музика и забавления, политически възгледи и доколко те са обект на разговор сред младите хора, нарушаването на правилата и последствията от това. В хода на дискусията стана ясно, че за разлика от българските ученици, на американските им връстници дори не им хрумва да опитат да пушат в близост до училището си. Тревогата, че ще бъдат изгонени от съответното училище е свързана с осъзнато чувство за провал, който пряко засяга бъдещето им. Наркотиците и злоупотребата с тях от деца се окават общ проблем, вълнуващ младите хора и в двете държави. На въпросът „Какво се случва в САЩ ако препишеш на изпит?“, американските деца отговориха простичко: „Просто не преписваш“. виж още

Адекватни ли са механизмите, предвидени в българското законодателство за превенция и противодействие на злоупотребите с евросредства, извършени от корпорациите?

8.12.2017 г.

Къде са слабостите, които препятстват прилагането на закона и работата на институциите – в правната рамка или в правоприлагането? Как се съотнася правната рамка на отговорността на корпорациите в България, спрямо тази в други държави ? И разбира се – какви мерки следва да бъдат предприети за подобряване на правната рамка или правоприлагането по тази категория дела? виж още

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС В БЪЛГАРИЯ: СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС"

ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (ОЛАФ) ЧРЕЗ ПРОГРАМА "ХЕРКУЛЕС III"

1.12.2017 г.

На 30 ноември 2017 г. в хотел „Best Western Hotel Expo“ се проведе заключителната конференция по проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС". виж още

Покана за закриващата конференция по проект "ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС В БЪЛГАРИЯ: СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС"

10.11.2017 г.

ОТНОСНО: покана за участие във финалната конференция по проект OLAF/2016/D1/085 "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с другите държави от ЕС", финансиран от Европейската комисия (ОЛАФ) чрез програма "Херкулес III" виж още

Магистратир, адвокати, полицаи и социални работници считат са длъжници на децата в много отношения

9.11.2017 г.

„Считам, че по отношение на децата сме длъжници на всички нива: в семейството, училището, правораздавателната система и т.н. Агресията сред децата, такава каквото я виждаме ежедневно в училище, в квартала, на улицата, красноречиво говори, че има проблем, че мерките и механизмите, които прилагаме не са адекватни на съвремието и не пораждат нужния ефект.“ – твърди адвокат от Сливен (областен град в България), работила дълги години по дела с участието на деца. виж още

Младежите често са засегнати от грубо поведение от страна на представители на полицията

6.07.2017 г.

Детският консултативен борд към проект AWAY е пространство, в което деца и младежи могат да се информират за правата на децата и правосъдието за деца, както и да разберат какво е отклоняване от наказателното производство, до каква степен и по какъв начин то се осъществява в държавите, които имат свои представители в проект AWAY. Бордът се събира в Русе (областен град в северната част на България) и наред с информирането на членовете си има и задачи да чуе гласът на децата и младите хора по темите за правата на децата и правосъдието за деца, както и да насърчи споделяне и рефлексия върху личният опит от срещи с правоприлагащи институции, които, оказва се, не са им чужди. виж още