USAID Balkan Trust
Програмата за развитие на съдебната система реализира едногодишен проект със съдействието на ААМР и фонда „Джърман Маршал”, който цели да продължи развитието на програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”, чието начало е поставено от ААМР през 2003 г. Инструментът, който съдилищата използваха в своята дейност, е Планът за подобряване на работата на съда. През 2007 г. този План бе одобрен от Висшия съдебен съвет за прилагане в национален мащаб в съдилищата.

Проектът си е поставил следните задачи:

* Да се осигури устойчивост на постиженията на съдилищата-модели и съдилищата-партньори;
* Да се въведе програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори” в най-малко три нови съдилища;
* Да се подобри обслужването на гражданите чрез създаване на най-малко три нови информационни центъра в съдилища;
* Да се създаде втора част на Плана за подобряване работата на съда;
* Да продължи активното сътрудничество с Висшия съдебен съвет за утвърждаване на програмата и плана на национално ниво.

С активното участие на представители Висшия съдебен съвет и на съдилища-модели и съдилища-партньори бяха избрани съдилищата, които се включиха в едноименната програма. Програмата за развитие на съдебната система получи общо 15 кандидатури, представени от съдилища от цялата страна.

Съдилищата, избрани да се включат в програмата, са:

1. Варненски военен съд с партньор Окръжен съд - Варна
2. Варненски административен съд с партньор Районен съд - Варна
3. Районен съд - Силистра с партньор Райнен съд - Варна
4. Районен съд - Сливен с партньор Окръжен съд - Сливен
5. Административен съд - София област с партньор Административен съд - Ямбол
6. Административен съд - Хасково с партньор Административен съд - Ямбол
7. Административен съд - Шумен с партньор Окръжен съд - Шумен
Нови информационни центрове бяха открити в Административен съд - Велико Търново (на 16 септември 2009 г.), Районен съд - Радомир (на 7 октомври 2009 г.) и Окръжен съд - Ловеч (на 12 октомври 2009 г.)

На 4 декември 2009 г. още две съдилища получиха статута на съдилища-модели - Административен съд - Ямбол и Районен съд - Враца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Американската агенция за международното развитие, фонда “Джърман Маршал” и Балканския тръст за демокрация.