20.03.2018 г.

На 17 март 2018 г. ученици от Английската гимназия в гр. Русе разговаряха с американски младежи от училището в Нобел и Грийноут от гр. Масачузец, САЩ, относно правата на младите хора и различията в техният живот. След „разчупване на леда“, участниците преминаха на теми, засягащи различията в правилата и структурата в училище, вкусът на младежите към музика и забавления, политически възгледи и доколко те са обект на разговор сред младите хора, нарушаването на правилата и последствията от това. В хода на дискусията стана ясно, че за разлика от българските ученици, на американските им връстници дори не им хрумва да опитат да пушат в близост до училището си. Тревогата, че ще бъдат изгонени от съответното училище е свързана с осъзнато чувство за провал, който пряко засяга бъдещето им. Наркотиците и злоупотребата с тях от деца се окават общ проблем, вълнуващ младите хора и в двете държави. На въпросът „Какво се случва в САЩ ако препишеш на изпит?“, американските деца отговориха простичко: „Просто не преписваш“. Двете групи деца имаха какво да научат една от друга. „Изненадващо е колко общи неща имаме помежду си, както и колко са различни условията, в които живеем“, казва момиче от България, участвало в срещата, а нейн съученик добавя: „Не очаквах, че ще се окаже, че слушаме еднаква музика и имаме толкова общи интереси. Изненадан съм също от факта, че американските ученици се интерсуват от политика“.

Дискусията се ръководеше от техните преподаватели г-жа Хана Пъкет от Нобел и Грийноут Скул и г-жа Здравка Демирова от Англисйка Езикова Гимназия. „За мен бе удоволствие да фасилитирам тази среща. Беше ми приятно да наблюдавам инетересът и желанието с което младежите общуват по обществено значими теми като това кой и как управлява страните им, какви са законите и различията в училищата им.“, потвърди госпожа Пъкет.

Срещата е част от работата на Младежкият консултативен борд, който се събира в град Русе от месец юли 2017 година. В него членуват деца на възраст 14-17 години, които имат интерес към темите, засягащи детското правосъдие.

По време на срещите на борда, които са винаги отворени за нови членове, се провокира дискусия, децата се насърчават да изразят мнение по темите, да разкажат лична история или такава, на която са били свидетели. Като част от проект "Алтернативни начини за адресиране на младежта (AWAY)", съфинансиран от Програма „ Права, равенство, гражданство“ на Европейския Съюз, се правят сравнения и се дават примери с различните подходи за реализиране на детското правосъдие чрез отклоняване, практикувани в различни държави.

Пред членовете на Младежкият консултативен борд стои задачата да изследват този свой опит по време на следващата среща на борда, която ще се състои през месец май 2018г.