10.11.2017 г.

ОТНОСНО: покана за участие във финалната конференция по проект OLAF/2016/D1/085 "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с другите държави от ЕС", финансиран от Европейската комисия (ОЛАФ) чрез програма "Херкулес III"

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

През януари 2017 г. Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) започна изпълнението на проект "Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС", финансиран от Европейската комисия (ОЛАФ) чрез програма "Херкулес III".

Проектът изследва съдебната практика във връзка с изменените в края на 2015 г. правила относно отговорността на юридическите лица по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), със специален акцент върху отговорността при злоупотреба със средства на ЕС. Наред с това, проектните дейности включват извършването на сравнително-правно проучване на законодателството и съдебната практика в областта на отговорността на юридическите лица в няколко държави-членки на ЕС.

ПРСС приключи изпълнението на дейностите по проекта и във връзка с това, имам удоволствието да Ви поканя да участвате в заключителната конференция, която ще се проведе на 30 ноември (четвъртък) 2017 г. от 10.00 до 14.00 ч. в зала „Панорама“ на хотел „Best Western Hotel Expo“ (Бул. „Цариградско Шосе“ 149.). По време на конференцията участие ще вземат г-н Маргус Курм, Сътрудник в бюрото на г-н Партс, член на Европейска Сметна палата и г-н Васил Киров, Ръководител на отдел ОЛАФ .A.3 "Централни разходи"

Конференцията ще протече при следния дневен ред:

10.00 ч Откриване
Йордан Йорданов
Председател на УС на ПРСС

10.05 ч. – 10.35 ч. Представяне на резултати от изследването „Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с другите държави на ЕС“
доц. д-р Ралица Илкова
изследовател по проекта

адв. Светозара Петкова
изследовател по проекта

10.35 ч. – 10.45 ч. „Резултати и приноси от проекта – рецензия от изследването"
доц. д-р Ралица Димитрова
рецензент

10.45 ч. – 11.15 ч. Кафе-пауза

11.15 ч. – 11.45 ч. Представяне на опит на Естония при реализирането на наказателна отговорност на юридическите лица
г-н Маргус Курм
сътрудник в бюрото на г-н Партс, член на Европейска Сметна палата

11.45 ч. – 12.15 ч. Примери от практиката на ОЛАФ за измами с европейски фондове извършени от юридически лица
г-н Васил Киров
Ръководител на отдел "Централизирани разходи"
Дирекция „Разследвания“ I ОЛАФ

12.15 ч. – 13.00 ч. Дискусия

13.00 ч. Закриване