Новини

ПРСС започна разработването на Унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ

30.05.2018 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ започна изпълнение на услуга „Разработване на унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ /съдебна фаза/ и разработване на ясни критерии и подходи при допускане на правна помощ /съдебна фаза/ за лица по чл. 22 от ЗПП , в това число и за лица от уязвими групи и разработване на механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица.“ по проект BG05SFOP001-3.001-0020 „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”. виж още

Ученици от Русе разговарят с техни връсници от САЩ за правата на младите хора и различията в техният живот

20.03.2018 г.

На 17 март 2018 г. ученици от Английската гимназия в гр. Русе разговаряха с американски младежи от училището в Нобел и Грийноут от гр. Масачузец, САЩ, относно правата на младите хора и различията в техният живот. След „разчупване на леда“, участниците преминаха на теми, засягащи различията в правилата и структурата в училище, вкусът на младежите към музика и забавления, политически възгледи и доколко те са обект на разговор сред младите хора, нарушаването на правилата и последствията от това. В хода на дискусията стана ясно, че за разлика от българските ученици, на американските им връстници дори не им хрумва да опитат да пушат в близост до училището си. Тревогата, че ще бъдат изгонени от съответното училище е свързана с осъзнато чувство за провал, който пряко засяга бъдещето им. Наркотиците и злоупотребата с тях от деца се окават общ проблем, вълнуващ младите хора и в двете държави. На въпросът „Какво се случва в САЩ ако препишеш на изпит?“, американските деца отговориха простичко: „Просто не преписваш“. виж още

Адекватни ли са механизмите, предвидени в българското законодателство за превенция и противодействие на злоупотребите с евросредства, извършени от корпорациите?

8.12.2017 г.

Къде са слабостите, които препятстват прилагането на закона и работата на институциите – в правната рамка или в правоприлагането? Как се съотнася правната рамка на отговорността на корпорациите в България, спрямо тази в други държави ? И разбира се – какви мерки следва да бъдат предприети за подобряване на правната рамка или правоприлагането по тази категория дела? виж още

Цел

Програма за развитие на съдебната система е независима неправителствена организация, която работи за утвърждаване върховенството на закона в България.
Мисията ни е посредством въвеждането на нови практики да подпомогнем работата на съдебната власт като ефективна и прозрачна институция, която правораздава качествено и предвидимо.
Целта ни е да подпомогнем съдебната система, за да получи тя заслужено признание за своята работа на европейско ниво и да отговори на високите очаквания на българските граждани.

Събития