Новини

Обучение „Нови положения относно имуществената отговорност на юридическите лица при извършено престъпление“

5.11.2018 г.

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ има удоволствието да ви покани да вземете участие в обучение „Нови положения относно имуществената отговорност на юридическите лица при извършено престъпление“

Обучението е подходящо за практикуващи юристи – адвокати, юрисконсулти, представители на юридически лица, представители на централните и местни органи на власт, както и за синдици, счетоводители и одитори. Участниците ще се запознаят с уредбата на административно наказателната отговорност на юридическите лица, която се реализира на основание чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания. виж още

Обучения за съдии и прокурори по алтернативни наказания за непълнолетни

23.10.2018 г.

Днес започват двудневни обучения в Русе, Разград и Варна

Паралелните на традиционното правосъдие и щадящи начини за работа с младежи - правонарушители са основната тема на три двудневни обучения, които неправителственото Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) организира в края на октомври и началото на ноември в Русе, Разград и Варна. Първото обучение започва днес в Русе. Предстоят Разград (25-26 октомври) и Варна (6-7 ноември). виж още

Алтернативни подходи към младежите в конфликт със закона: обучение за специалисти

15.10.2018 г.

Уебинар предлага възможност за обучение за професионалисти, работещи с деца в конфликт със закона

Към български професионалисти, които работят с деца в конфликт със закона, е насочен едночасов уебинар на 19 октомври 2018. Основната му тема е отклоняването от наказателното производство като един от най-често използваните подходи към младежите в конфликт със закона. виж още

Цел

Програма за развитие на съдебната система е независима неправителствена организация, която работи за утвърждаване върховенството на закона в България.
Мисията ни е посредством въвеждането на нови практики да подпомогнем работата на съдебната власт като ефективна и прозрачна институция, която правораздава качествено и предвидимо.
Целта ни е да подпомогнем съдебната система, за да получи тя заслужено признание за своята работа на европейско ниво и да отговори на високите очаквания на българските граждани.

Събития