Новини

Обучения за съдии и прокурори по алтернативни наказания за непълнолетни

23.10.2018 г.

Днес започват двудневни обучения в Русе, Разград и Варна

Паралелните на традиционното правосъдие и щадящи начини за работа с младежи - правонарушители са основната тема на три двудневни обучения, които неправителственото Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) организира в края на октомври и началото на ноември в Русе, Разград и Варна. Първото обучение започва днес в Русе. Предстоят Разград (25-26 октомври) и Варна (6-7 ноември). виж още

Алтернативни подходи към младежите в конфликт със закона: обучение за специалисти

15.10.2018 г.

Уебинар предлага възможност за обучение за професионалисти, работещи с деца в конфликт със закона

Към български професионалисти, които работят с деца в конфликт със закона, е насочен едночасов уебинар на 19 октомври 2018. Основната му тема е отклоняването от наказателното производство като един от най-често използваните подходи към младежите в конфликт със закона. виж още

Покана за провеждане на Общо събрание на сдружение „Програма за развитие на съдебната система”

30.07.2018 г.

Уважаеми колеги,
Управителният съвет (УС) на ПРСС на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание (ОС), което ще се състои на 31 август 2018 г. от 17 ч. в офиса на ПРСС на следния адрес: София 1407, Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 76А, Бизнес център "Hill Tower", ет. 3 при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на ПРСС за 2017 г.
 2. Освобождаване от отговорност на УС и Председателя на УС;
 3. Обсъждане на настоящи и бъдещи проекти на ПРСС;
 4. Разни.
виж още

Цел

Програма за развитие на съдебната система е независима неправителствена организация, която работи за утвърждаване върховенството на закона в България.
Мисията ни е посредством въвеждането на нови практики да подпомогнем работата на съдебната власт като ефективна и прозрачна институция, която правораздава качествено и предвидимо.
Целта ни е да подпомогнем съдебната система, за да получи тя заслужено признание за своята работа на европейско ниво и да отговори на високите очаквания на българските граждани.

Събития