Новини

Покана за провеждане на Общо събрание на сдружение „Програма за развитие на съдебната система”

30.07.2018 г.

Уважаеми колеги,
Управителният съвет (УС) на ПРСС на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание (ОС), което ще се състои на 31 август 2018 г. от 17 ч. в офиса на ПРСС на следния адрес: София 1407, Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 76А, Бизнес център "Hill Tower", ет. 3 при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на ПРСС за 2017 г.
 2. Освобождаване от отговорност на УС и Председателя на УС;
 3. Обсъждане на настоящи и бъдещи проекти на ПРСС;
 4. Разни.
виж още

Участието на деца по проекта AWAY предизвика интерес на мастните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

02.07.2018 г.

Представители на местни комисии, инспектори от Детска педагогическа стая и управители на Центрове за обществена подкрепа се събраха на 28 юни 2018 г. в Пампорово на VI Национална научно-практическа конференция «Детско правосъдие и правата на децата». Организираният от община Асеновград и партньори форум събра над 80 специалисти от цялата страна, работещи с деца. Повод за дискусията е обсъжданият от няколко месеца законопроект за детско правосъдие, който беше представен от бившия зам. министър на правосъдието Вергиния Мичева. виж още

Малдежкият консултативен борд по проекта AWAY подготви свои послания до представители на институциите, ангажирани с прилагането на детското правосъдие в България

02.07.2018 г.

През последните два месеца, работата на младежите - членове на консултативния борд по проект AWAY, се фокусира върху подготовката на информационна кампания, целяща да популярзира сред техни връстници отклоняването като ефективен подход в приложението на детското правосъдие. виж още

Цел

Програма за развитие на съдебната система е независима неправителствена организация, която работи за утвърждаване върховенството на закона в България.
Мисията ни е посредством въвеждането на нови практики да подпомогнем работата на съдебната власт като ефективна и прозрачна институция, която правораздава качествено и предвидимо.
Целта ни е да подпомогнем съдебната система, за да получи тя заслужено признание за своята работа на европейско ниво и да отговори на високите очаквания на българските граждани.

Събития